W ramach określonych limitów i ubezpieczenia zdrowotnego osobie ubezpieczonej przysługuje refundowane zaopatrzenie medyczne. Zasady na jakich odbywa się refundacja zapisane są w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Realizacja refundowanego zaopatrzenia odbywa się na podstawie zleceń wystawionych przez osoby uprawnione. Wyroby medyczne refundowane są w różnej wysokości i na określony czas.

Wyroby medyczne to szeroka gama produktów, są to np. wózki inwalidzkie, podpórki, laski, kule, różnego rodzaju ortezy czy stabilizatory ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe a także pieluchomajtki, cewniki lub sprzęt stomijny

Dofinansowanie wyrobów medycznych

Zakup wyrobów medycznych może być nawet w 100% dofinansowany z NFZ. Żeby otrzymać takie wsparcie, niezbędne jest zlecenie wystawione przez lekarza POZ, lekarza specjalistę, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę. Obowiązuje zasada specjalizacji więc np. zlecenia na stabilizator wystawia ortopeda lub chirurg a zlecenia na zaawansowane wózki inwalidzkie np. neurolog. Szczegółowe informacje dotyczące grup produktów refundowanych znajdą Państwo w zakładce KODY NFZ.

Potwierdzenie zlecenia na wyroby medyczne

Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas konsultacji pacjenta, teleporady lub osobistej wizyty u lekarza. Lekarze mają możliwość weryfikacji zlecenia od razu, co zwalnia pacjenta z wizyty w oddziele wojewódziego NFZ.

Elektroniczna forma zleceń na wyroby medyczne

Po 1 lipca 2023 r. otrzymujesz od lekarza, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie elektronicznej (e-zlecenie). Jest ono podobne do e-recepty.

Czym jest e-zlecenie?

Swoje e-zlecenie znajdziesz teżna Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Apteczka:, zobaczysz tutaj:

– zlecenia na wyroby medyczne wraz z informacją, na jakim są etapie (np. częściowo zrealizowane, zrealizowane, odrzucone)

– wyroby medyczne, czyli listę zrealizowanych wyrobów medycznych, na które wystawiane były papierowe zlecenia

E-zlecenie to dokument elektroniczny, który osoba wystawiająca zlecenie podpisuje w systemie podpisem cyfrowym (np. podpisem kwalifikowalnym, profilem zaufanym).

Informacje o wystawionym e-zleceniu otrzymasz w postaci:

– SMS, emaila z 4 -cyfrowym kodem PIN, lub

– druku informacyjnego – może go wydrukować lekarz podczas wizyty.

Bezpłatny SMS lub e-mail dostaniesz tylko wtedy, gdy na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) w zakładce „moje konto” podałeś numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Jeśli nie posiadasz numeru PESEL lub nie korzystasz z IKP, osoba wystawiająca zlecenie ma obowiązek przekazać Ci druk informacyjny.

Jak zrealizować e-zlecenie

W celu realizacji e-zlecenia zapraszamy do naszego sklepu gdzie po podaniu:

– nr kodu PIN i numeru PESEL pacjenta, lub

– przekazaniu druku informacyjnego otyrzymanego podczas wizyty lekarskiej

Nie ma konieczności posiadania wydrukowanego zlecenia.

Okres ważności zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy i nie realizuje się zlecenia za miesiące które już upłyneły. Zlecenia za zaopatrzenie jednorazowe ważne są przez rok od dnia wystawienia zlecenia.