Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem zawierającym informację na temat grup towarów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdowia które można nabyć w sklepie medyczny Medica Rondo. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zachęcamy do zapoznania się również z zasadami uzyskania refundowanego zaopatrzenia medycznego które przygotowaliśmy dla Państwa w zakładce Refundacje NFZ.. 

GRUPA H. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
H.01.01Orteza stabilizująca staw skokowyCHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO
FIZJO SPEC
NEURO
NEURO DZI
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata
H.01.02Orteza sztywna na goleń i stopę z komorą pneumatyczną stabilizującą urazy w okolicy śródstopia300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata
H.01.03Orteza sztywna na goleń i stopę z minimum dwiema komorami pneumatycznymi pozycjonującymi staw skokowy350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnejraz na 3 lata
H.02.01Orteza na opadającą stopę z usztywnieniem grzbietowym, stabilizująca i podtrzymująca stopę od strony grzbietowej250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej wynikająca z osłabienia zgięcia grzbietowego stopyraz na 3 lata
H.02.02Orteza typu łuska na opadającą stopę wykonana z materiałów termoplastycznych, obejmująca minimum 3/4 długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowejraz na 3 lata
H.02.03Dynamiczna orteza typu łuska na opadającą stopę obejmująca podudzie od strony przedniej lub tylnej, wykonana z włókna węglowego lub szklanego, obejmująca minimum 3/4 długości stopy, podtrzymująca stopę od strony podeszwowej1100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
trwała dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca podtrzymania stopy od strony podeszwowejraz na 3 lata
H.03.01Orteza stawu kolanowego z zawiasami250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej związana z:
1) niestabilnością stawu kolanowego lub rzepki lub
2) łagodnymi urazami łąkotki czy wiązadeł, także po ich rekonstrukcji, lub
3) wczesnymi stadiami choroby zwyrodnieniowej, lub
4) urazami tkanek miękkich stawu kolanowego, lub
5) przeciążeniami stawu kolanowego i stanem zapalnym w jego obrębie – wymagająca zastosowania ortezy stawu kolanowego z zawiasami
raz na 3 lata
H.03.02Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z regulacją kąta zgięcia350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej wymagająca kontroli zakresu ruchów w stawie kolanowymraz na 3 lata
H.03.03Orteza pooperacyjna (ROM) stawu kolanowego z regulacją zakresu ruchomości zgięcia i wyprostu, obejmująca co najmniej 3/4 długości kończyny dolnej500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej związana z pooperacyjnym unieruchomieniem co najmniej 3 długości kończyny dolnej, a następnie wprowadzeniem stopniowej mobilności dzięki zastosowaniu regulacji kąta zgięcia i wyprosturaz na 3 lata
H.03.04Orteza funkcjonalna stawu kolanowego o konstrukcji ramowej z zachowaniem ruchu zgięcia i wyprostu z regulacją10000% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
niestabilność kolana po przebytych urazach lub operacjach po odzyskaniu przez pacjenta pełnego zakresu ruchu, wymagająca funkcjonalnego i rehabilitacyjnego wsparciaraz na 3 lata
H.03.05Orteza odciążająca staw kolanowy typu OA10000% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej związana z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, znacznie ograniczająca poruszanie sięraz na 3 lata
H.04.01Tutor unieruchamiający stawu kolanowego150 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcje kolana wymagające unieruchomienia, w przypadku przeciwwskazań do zastosowania tutoru gipsowego lub oczekiwanych lepszych efektów terapeutycznych przy zastosowaniu tutoruraz na 3 lata
H.05.01Orteza stawu biodrowego ograniczająca odwodzenie lub przywodzenie w stawie biodrowym1000 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcje w stawie biodrowym wymagające ograniczenia odwodzenia i przywodzenia w stawie biodrowymraz na 3 lata
H.05.02Orteza stawu biodrowego unieruchamiająca z zakresem regulacji zgięcia, wyprostu, odwodzenia i przywodzenia1450 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcje w stawie biodrowym wymagające jego unieruchomieniaraz na 3 lata
H.06.01Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta zgięcia w stawie kolanowym800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny dolnej w stawie kolanowym lub w obrębie stopy, lub stawu skokowegoraz na 3 lata
H.07.01Szyna Denis-Browna lub inna szyna derotacyjna250 zł0% stopa końsko-szpotawawedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia
H.07.02Obuwie lub orteza do szyny derotacyjnej350 zł0% stopa końsko-szpotawawedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 5. roku życia
H.08.01Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego150 zł0% dysplazja stawu biodrowegowedług wskazań medycznych dla dzieci do ukończenia 2. roku życia

GRUPA J. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
J.01.01Orteza ręki stabilizująca lub korygująca; z wyłączeniem aparatu Stacka i CapeneraCHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO
FIZJO SPEC
NEURO
NEURO DZI
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
160 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja rękiraz na 3 lata
J.02.01Orteza na rękę i przedramię200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kończyny górnejraz na 3 lata
J.03.01Orteza stawu łokciowego200 zł 0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata
J.03.02Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata
J.04.01Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia bez ujęcia ręki350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata
J.04.02Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki500 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja stawu łokciowegoraz na 3 lata
J.05.01Orteza na ramię i bark; z wyłączeniem temblaków i ortez typu Dessault250 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata
J.06.01Orteza na ramię i bark typu Dessault130 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata
J.07.01Orteza odwodząca stawu barkowego400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barkuraz na 3 lata
J.07.02Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz możliwością ustawienia kąta rotacji600 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
stany pourazowe lub stany pooperacyjne stawu barkowego, lub zespoły bólowe barku wymagające regulacji kąta odwiedzenia w zakresie minimum 60° oraz ustawienia kąta rotacjiraz na 3 lata

GRUPA K. GORSETY I ORTEZY GŁOWY WYKONANE NA ZAMÓWIENIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
K.01.02Gorset odciążająco-stabilizujący, z wyłączeniem gorsetu typu JewettaCHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO SPEC
NEURO
NEURO DZI
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
1750 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kręgosłupa lub klatki piersiowej; choroby nerwowo-mięśnioweraz na 3 lata
K.03.01Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz z domodelowaniem według wskazań medycznych w trakcie jego użytkowania2800 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
skolioza o kącie skrzywienia co najmniej 20° kąta Cobba; pogłębiona kyfoza odcinka piersiowegodzieci do ukończenia 18. roku życia nie częściej niż raz na 6 miesięcy

GRUPA L. GORSETY I ORTEZY ORTOPEDYCZNE TUŁOWIA LUB SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
L.01.01Gorset sztywny stabilizująco - unieruchamiający odcinek piersiowo – lędźwiowo - -krzyżowy typu JewettaCHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO
FIZJO SPEC
NEURO
NEUROCHI
NEURO DZI
ONKO KLIN
ONKO HEMA DZI
ORTO TRAUMA
PALI HOSP
REHA
REUMA
300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata
L.01.02Gorset sztywny stabilizująco - unieruchamiający odcinek piersiowo – lędźwiowo - krzyżowy typu Jewetta ze stabilizacją odcinka szyjnego – niską (diadem) lub wysoką (diadem i halo)450 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kręgosłupa w następstwie schorzeń i urazówraz na 3 lata
L.02.01Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo - krzyżowy lub miednicę100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego, rozejście spojenia łonowegoraz na 3 lata
L.03.01Orteza lędźwiowo - krzyżowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym)raz na 3 lata
L.03.02Orteza lędźwiowo - krzyżowo - piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka zapewniająca odciążenie niepełne300 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata
L.03.03Orteza lędźwiowo - krzyżowo-piersiowa, ze stalkami lub fiszbinami typu sznurówka z systemem mocowań wokół ramion zapewniająca odciążenie niepełne400 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja obejmująca odcinek L-S kręgosłupa oraz co najmniej kręgi Th11 i Th12 kręgosłupa (zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym i piersiowym)raz na 3 lata
L.04.01Kamizelka stabilizująca kompresyjna typu SPIO800 zł

1600zł za kamizelkę z termoplastycznym panelem tylnym
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
porażenie mózgowe; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w K.02.01raz na 3 lata
L.05.01Kołnierz półsztywny35 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
zespoły bólowe odcinka kręgosłupa szyjnegoraz na 3 lata
L.05.02Kołnierz sztywny80 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
dysfunkcja kręgosłupa szyjnego ze zmianami strukturalnymiraz na 3 lata
L.06.01Półgorsetowa orteza szyjna, unieruchamiająca, odciążenie pełne, z podparciem konstrukcji kołnierza na klatce piersiowej i na odcinku piersiowym kręgosłupa350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
rozległe i ciężkie urazy odcinka szyjnego kręgosłupa, złamania kompresyjne, stany pooperacyjneraz na 3 lata

GRUPA N. WYROBY KOMPRESYJNE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE I PRODUKOWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
N.01.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie bez palców z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztukANGIO
CHI NACZ
CHI ONKO
FIZJO
FIZJO SPEC
PALI HOSP
ONKO KLIN
REHA
400 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.02 lub N.03.01, lub N.09.01raz na 6 miesięcy
N.01.02Rękawiczka uciskowa płaskodziana na zamówienie z palcami z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.03.01, lub N.09.01raz na 6 miesięcy
N.02.01Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk500 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.03.02 lub N.10.01raz na 6 miesięcy
N.03.02Rękaw uciskowy płaskodziany na zamówienie z uciskiem od 15 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk500 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.02.01, lub N.09.01, lub N.10.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.05.01Podkolanówka uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk700 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01, lub N.13.01raz na 6 miesięcy
N.06.01Pończocha uciskowa płaskodziana na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk700 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01, lub N.13.01raz na 6 miesięcy
N.07.01Rajstopy uciskowe płaskodziane na zamówienie z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk1400 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.02 lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.11.01, lub N.12.01raz na 6 miesięcy
N.08.03Odzież uciskowa płaskodziana na zamówienie na łydkę i udo z uciskiem od 20 mmHg (z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku) do 3 sztuk700 zł za sztukę30%obrzęk limfatyczny wymagający operacji liposukcji metodą Brorsona do 15 miesięcy od zabiegu; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.05.01, lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.02, lub N.11.01, lub N.12.01, lub N.13.01; z zastrzeżeniem, że liczba wyrobów podlegających refundacji nie może przekroczyć 11 sztuk w przedziale 15 kolejnych miesięcy kalendarzowychraz na 3 miesiące
N.09.01Rękawiczka uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap produkowana seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk200 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.01.01 lub N.01.02, lub N.03.01raz na 6 miesięcy
N.10.01Rękaw uciskowy płaskodziany produkowany seryjnie albo nieelastyczny regulowany rękaw typu wrap produkowany seryjnie z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk300 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.02.01 lub N.03.02raz na 6 miesięcy
N.11.01Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na stopę albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na stopę z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk200 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.04.01 lub N.04.02, lub N.08.01raz na 6 miesięcy
N.12.01Odzież uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie na podudzie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na podudzie z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk300 zł za sztukę10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.05.01 lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.13.01raz na 6 miesięcy
N.13.01Pończocha uciskowa płaskodziana produkowana seryjnie albo nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap produkowana seryjnie na udo z kolanem lub bez kolana z uciskiem od 20 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk500 zł za sztukę pończocha uciskowa płaskodziana
400 zł za sztukę nieelastyczna regulowana odzież uciskowa typu wrap na udo
10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
30% dorośli
obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. Stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.05.01 lub N.06.01, lub N.07.01, lub N.08.01, lub N.08.02, lub N.08.03, lub N.12.01 (w przypadku pończochy uciskowej płaskodzianej)raz na 6 miesięcy
N.14.01Podkolanówki uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 parANGIO
CHI NACZ
CHI OGÓL
CHI ONKO
PALI HOSP
MED RODZ
ONKO KLIN
POZ
REHA
45 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg
70 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg
120 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg
10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.02 lub N.14.03raz na 6 miesięcy
N.14.02Pończochy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 par75 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg
95 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg
180 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg
10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.01 lub N.14.03raz na 6 miesięcy
N.14.03Rajstopy uciskowe okrągłodziane produkowane seryjnie z uciskiem od 20 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk90 zł za parę klasa ucisku do 22 mmHg
115 zł za parę klasa ucisku do 32 mmHg
170 zł za parę klasa ucisku od 34 mmHg
10%pacjenci z aktywnym owrzodzeniem żylnym goleni lub po przebytym owrzodzeniu żylnym goleni w zapobieganiu nawrotom, u których nie stwierdzono przeciwwskazań do kompresjoterapii oraz u których wskaźnik kostka-ramię (WKR) nie jest wyższy niż 1,3 oraz nie jest niższy niż 0,6; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w N.14.01 lub N.14.02raz na 6 miesięcy
N.15.01Rękaw kompresyjny okrągłodziany produkowany seryjnie z uciskiem do 22 mmHg z minimum 6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 szt.ANGIO
CHI NACZ
CHI ONKO
FIZJO
FIZJO SPEC
PALI HOSP
MED RODZ
ONKO KLIN
POZ
REHA
120 zł za sztukę
150 zł za sztukę z półrękawiczką
10%grupy wysokiego ryzyka po limfadenektomii pachowej ALND lub biopsji węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapiąraz na 6 miesięcy
N.16.01Gorset (biustonosz) kompresyjny300 zł10%jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi:
1) po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub
2) w przypadku wad rozwojowych lub urazów
jednorazowo
N.16.02Pas kompresyjny12010%jednorazowo w przypadku rekonstrukcji piersi:
1) po mastektomii z zastosowaniem implantu lub ekspandera lub
2) w przypadku wad rozwojowych lub urazów
jednorazowo

GRUPA S. WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE WSPOMAGAJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
S.01.01Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronnyCH WEW
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FELCZER
FIZJO
FIZJO SPEC
GERIA
MED RODZ
NEUROCHI
ORTO TRAUMA
PALI HOSP
PEDIA
PIEL POŁ
POZ
REHA
REUMA
80 zł30%przepuklina pachwinowa jednostronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.02 lub S.01.03raz na 2 lata
S.01.02Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny100 zł30%przepuklina pachwinowa obustronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.01 lub S.01.03raz na 2 lata
S.01.03Slipy przepuklinowo - suspensoryjne męskie albo majtki przepuklinowe damskie100 zł30%przepuklina pachwinowa obustronna u pacjentów z przepukliną i przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego lub po zabiegu operacyjnym w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych albo ryzyka wystąpienia przepukliny pooperacyjnej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.01.01 lub S.01.02raz na 2 lata
S.02.01Pas brzuszny100 zł30%przepuklina powłok jamy brzusznej przy braku przeciwwskazań do stosowania pasa brzusznegoraz na rok
S.03.01Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna; z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej400 zł za sztukę – poduszka jednokomorowa
500 zł za - sztukę poduszka wielokomorowa lub zmiennociśnieniowa
30%paraplegia, tetraplegia, inne choroby wymagające stałego użytkowania poduszki przeciwodleżynowejraz na 2 lata
S.04.01Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą; z wyłączeniem materacy piankowych250 zł za sztukę - materac o konstrukcji bąbelkowej
400 zł za sztukę materac o konstrukcji rurowej
30%paraplegia, tetraplegia, inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżkuraz na 3 lata
S.05.01Kula łokciowa ze stopniową regulacją30 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
S.05.02Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu140 zł30%trwała dysfunkcja chodu i zaburzenia czynności chwytnej rękiraz na 3 lata
S.05.03Kula pachowa40 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
S.06.01Trójnóg albo czwórnóg75 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
S.07.01Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie150 zł w przypadku chodzika albo podpórki bez kółek lub z 2 kółkami
350 zł w przypadku chodzika albo podpórki z 3 lub 4 kołami wyposażonych w hamulec
30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 lat
S.08.01Laska biała podpórcza nieskładana z odblaskami100 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.02raz na 6 miesięcy
S.08.02Laska biała podpórcza składana z odblaskami140 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.01raz na 6 miesięcy
S.08.03Laska biała orientacyjna nieskładana z odblaskami z możliwością wymiany końcówek200 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.04raz na 6 miesięcy
S.08.04Laska biała orientacyjna składana minimum 3-częściowa z odblaskami z możliwością wymiany końcówek250 zł0%osoby niewidome i niedowidzące; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.08.03raz na 6 miesięcy
S.08.05Laska biała sygnalizacyjna minimum 5-częściowa220 zł0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcy
S.08.06Wymienna końcówka do białej laski orientacyjnej30 zł za sztukę
60 zł za sztukę końcówka obrotowa
0%osoby niewidome i niedowidząceraz na 6 miesięcy
S.09.01Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia, umożliwiający przemieszczanie sięCHI DZI
FIZJO SPEC
NEURO
NEURO DZI
ORTO TRAUMA
REHA
600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia wymagające wspomagania chodu z odciążeniem tułowia; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.10.01raz na 3 lata
S.10.01Pionizator3000 zł0%schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.09.01 lub S.11.01raz na 5 lat
S.11.01Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową3200 zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia – schorzenia wymagające pionizacji ze stabilizacją tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.09.01 lub S.10.01raz na 5 lat
S.12.01Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłychCH WEW
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO SPEC
GERIA
MED RODZ
NEURO
NEUROCHI
ORTO TRAUMA
PALI HOSP
POZ
REHA
REUMA
650 zł0%trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.13.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 5 lat
S.13.01Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych1700 zł0%trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 5 lat
S.14.01Wózek inwalidzki dziecięcyCHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO SPEC
GERIA
MED RODZ
NEURO
NEUROCHI
NEURO DZI
ORTO TRAUMA
PALI HOSP
PEDIA
POZ
REHA
REUMA
600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.15.02 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata
S.15.01Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachCHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO SPEC
GERIA
NEURO
NEUROCHI
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
500 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg
2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 16 kg
0%dorośli z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata
S.15.02Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachCHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO SPEC
GERIA
NEURO
NEURO DZI
NEUROCHI
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
4500 zł wózek inwalidzki o wadze do 10 kg
2000 zł wózek inwalidzki o wadze do 12 kg
0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.20.01, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata
S.16.01Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłychFIZJO SPEC
NEURO
NEUROCHI
ONKO KLIN
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
3000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem jednostronnej sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.17.01, lub S.18.01, lub S.19.01raz na 4 lata
S.17.01Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych2000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego; ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej, wymagająca stabilizacji głowy lub pleców; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01raz na 4 lata
S.18.01Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych4000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia wynikającego z indywidualnych dysfunkcji; brak zdolności do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.19.01raz na 4 lata
S.19.01Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych5000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.12.01 lub S.13.01, lub S.15.01, lub S.16.01, lub S.17.01, lub S.18.01raz na 4 lata
S.20.01Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieciFIZJO SPEC
NEURO
NEURO DZI
NEUROCHI
ONKO KLIN
ORTO TRAUMA
REHA
REUMA
3000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej; z wyłączeniem przyczepki rowerowej lub wózka dziecięcego typu parasolka; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.21.01, lub S.22.01raz na 3 lata
S.21.01Wózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci3000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej oraz pozycjonowania; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.22.01raz na 3 lata
S.22.01Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci5000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym; z wyłączeniem wózka typu skuter; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w S.14.01 lub S.15.02, lub S.20.01, lub S.21.01raz na 3 lata
S.23.01Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, z wyłączeniem fotelika samochodowegoCHI DZI
FIZJO SPEC
MED RODZ
NEURO
NEURO DZI
NEUROCHI
ORTO TRAUMA
PEDIA
POZ
REHA
2000 zł0%dzieci do ukończenia 18. roku życia – trwałe choroby uniemożliwiające samodzielne utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz stany wymagające stabilizacji pleców i głowy (pełnokontaktowego oparcia tułowia podczas siedzenia oraz stabilizacji głowy)raz na 2 lata
S.24.01Pełzak do raczkowania120 zł0%niedowłady mięśniowe u dzieciraz na 2 lata

GRUPA T. WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE TRACHEOSTOMIJNE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
T.02.01Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk albo rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztukaAUDIO
AUDIO FON
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FON
LARYNGO
ONKO KLIN
OTOLARYNGO
OTOLARYNGO DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
PALI HOSP
PIEL POŁ KONT
POZ
150 zł za sztukę rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem
235 zł za sztukę rurka tracheostomijna silikonowa
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
tracheostomiaraz na 6 miesięcy
T.03.01Wymiennik ciepła i wilgoci HME do 35 sztukAUDIO
AUDIO FON
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FON
PALI HOSP<
LARYNGO
MED RODZ
ONKO KLIN
OTOLARYNGO
OTOLARYNGO DZI
OTORYNOLAR
OTORYNOLAR DZI
PIEL POŁ KONT
POZ
16 zł za sztukę – wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej z otworem wlotowym o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową;
5,8 zł za sztukę – wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej wraz z zapasowym wkładem
10%laryngektomia całkowitaraz na miesiąc
T.04.01Plaster do mocowania filtrów HME do 20 sztuk22 zł za sztukę10%laryngektomia całkowitaraz na miesiąc

GRUPA U. WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE WSPOMAGAJĄCE UKŁAD ODDECHOWY

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
U.01.01Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztukANESTEZJO
CH PŁUC
CH PŁUC DZI
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FELCZER
FTYZJATR
FTYZJATR DZI
PALI HOSP
LARYNGO
MED RODZ
NEURO
NEURO DZI
PIEL POŁ
POZ
REHA
0,80 zł za sztukę0%schorzenia wymagające odsysania górnych dróg oddechowychraz na miesiąc
U.02.01Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoCH PŁUC
CH PŁUC DZI
FIZJO SPEC
FTYZJATR
FTYZJATR DZI
GERIA
KARDIO
LARYNGO
NEURO
2100 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
obturacyjny bezdech sennyraz na 5 lat
U.02.02Maska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoCH PŁUC
CH PŁUC DZI
CH WEW
FIZJO SPEC
FTYZJATR
FTYZJATR DZI
GERIA
PALI HOSP
KARDIO
LARYNGO
MED RODZ
NEURO
PEDIA
POZ
REHA
200 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
obturacyjny bezdech sennyraz na 6 miesięcy
U.03.01Nebulizator (generator aerozolu)100 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.02raz na miesiąc
U.03.02Inhalator pneumatyczny400 zł0%mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w U.03.01raz na rok

GRUPA W. WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE STOMIJNE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
W.01.01Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)CH WEW
CHI DZI
CHI KLA PIER
CHI OGÓL
CHI ONKO
CHI SZCZ TWA
FIZJO SPEC
GASTROENTERO
GERIA
GIN ONKO
MED RODZ
ONKO HEMA DZI
ONKO KLIN
OTOLARYNGO
OTOLARYNGO DZI
PALI HOSP
PEDIA
PIEL POŁ
POŁO GIN
POZ
REHA
URO
450 zł (kolostomia, ileostomia, inne przetoki lub stomie

530 zł (urostomia)
0%stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na jelicie cienkim (ileostomia); inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki) stomia na układzie moczowym (urostomia); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.02 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)raz na miesiąc
W.01.02Worki stomijne w systemie jedno- lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia)900 zł (kolostomia, ileostomia,inne przetoki lub stomie)
1060 zł (urostomia)
0%nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz – po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia); zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.01.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)jednorazowo
W.02.01Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)120 zł10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
stomia na jelicie cienkim (ileostomia); stomia na jelicie grubym (kolostomia); stomia na układzie moczowym (urostomia); inne przetoki i stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.02raz na miesiąc
W.02.02Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)240 zł10% dzieci do ukończenia 18. roku życia
20% dorośli
nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia); nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia); nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia); nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii lub tracheostomii); zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w W.02.01 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)jednorazowo

GRUPA Y. WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE PRZY INKONTYNENCJI MOCZU

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
Y.01.01Cewniki zewnętrzne do 30 sztukCH WEW
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FELCZER
FIZJO SPEC
GERIA
MED RODZ
NEFRO
NEFRO DZI
NEURO
NEURO DZI
PALI HOSP
PEDIA
PIEL POŁ
POŁO GIN
POZ
REHA
URO
4 zł za sztukę30%choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych na prącieraz na miesiąc
Y.02.01Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane do 4 sztuk lub cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy4 zł za sztukę cewnika lateksowego silikonowanego
20 zł za sztukę cewnika silikonowego
30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w Y.02.02raz na miesiąc
Y.02.02Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką antybakteryjną z jonami srebra51 zł za sztukę cewnika silikonowego z powłoką antybakteryjną z jonami srebra30%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego powyżej 14 dni; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w Y.02.01raz na 3 miesiące
Y.03.01Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznieCH WEW
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FELCZER
FIZJO SPEC
GERIA
GIN
MED RODZ
NEFRO
NEFRO DZI
NEURO
NEURO DZI
PALI HOSP
PEDIA
PIEL POŁ
POŁO GIN
POZ
REHA
URO
5,35 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych gotowych do użycia
2,60 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych hydrofilowych aktywowanych wodą
0,80 zł za sztukę w przypadku cewników jednorazowych urologicznych niepowlekanych
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
10% dorośli
pacjenci do ukończenia 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością albo nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych
pacjenci powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego
raz na miesiąc
Y.04.01Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztukCH WEW
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FELCZER
FIZJO SPEC
GERIA
MED RODZ
NEFRO
NEFRO DZI
NEURO
NEURO DZI
PALI HOSP
PEDIA
PIEL POŁ
POŁO GIN
POZ
REHA
URO
6,50 zł za sztukę worek do zbiórki moczu
16 zł za sztukę worek urostomijny
0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomiaraz na miesiąc
Y.05.01Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco - ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztuka25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę paska mocująco - ochronnego do worków do zbiórki moczu0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
10% dorośli
choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomiaraz na 6 miesięcy
Y.06.01Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948CH WEW
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
FELCZER
FIZJO SPEC
GERIA
GIN ONKO
MED RODZ
NEFRO
NEFRO DZI
NEURO
NEURO DZI
ONKO HEMA DZI
ONKO KLIN
PALI HOSP
PEDIA
PIEL POŁ
POŁO GIN
POZ
REHA
URO
1 zł za sztukę minimalna chłonność 350 g
1,7 zł za sztukę minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek
2,3 zł za sztukę minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek
10% dzieci do ukończenia 18 roku życia
20% dorośli
neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:
1) głębokie upośledzenie umysłowe;
2) zespoły otępienne o różnej etiologii;
3) wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego;
4) wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
5) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu;
6) jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;
7) choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej; przetoki nowotworowe lub popromienne; nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych; powikłania po leczeniu chorób nowotworowych
raz na miesiąc

GRUPA Z WYROBY MEDYCZNE PRODUKOWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
Z.01.01Proteza piersiCHI OGÓL
CHI ONKO
FIZJO
FIZJO SPEC
GIN
GIN ONKO
MED RODZ
ONKO KLIN
PEDIA
POZ
RADIO ONKO
REHA
350 zł proteza jednowarstwowa
450 zł proteza wielowarstwowa
0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe, urazyraz na 2 lata
Z.01.02Biustonosze pooperacyjne lub do protez piersi120 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
operacyjne leczenie nowotworów piersi, wady rozwojowe, urazyraz na rok
Z.02.01PerukaCH PŁUC
CH WEW
CHI DZI
CHI OGÓL
CHI ONKO
DERMA WEN
ENDO
FIZJO
FIZJO SPEC
GIN ONKO
HEMA
MED RODZ
ONKO HEMA DZI
ONKO KLIN
PEDIA
PIEL POŁO
POZ
PULMO
RADIO ONKO
350 zł0% dzieci do ukończenia 18. roku życia
10% dorośli
w przebiegu leczenia chorób nowotworowych lub przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń, lub choroby powodujące trwałą utratę włosów; z wyłączeniem łysienia androgenowegoraz na rok

skróty oznaczające osoby uprawnione

ANESTEZJO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii

ANGIO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

AUDIO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii

AUDIO FON – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii

CH PŁUC – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

CH PŁUC DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc dzieci

CH WEW – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

CHI DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

CHI KLA PIER – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej

CHI NACZ – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

CHI OGÓL – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

CHI ONKO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

CHI SZCZ TWA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

DERMA WEN – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie dermatologii i wenerologii

DIAB – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii

ENDO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii

ENDO DIAB DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

ENDO GIN ROZ – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

ENDO PEDIA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii

FELCZER – felczer ubezpieczenia zdrowotnego

FIZJO – fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234)

FIZJO SPEC – specjalista w dziedzinie fizjoterapii

FON – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii

FTYZJATR – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii

FTYZJATR DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii dziecięcej

GASTROENTERO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

GERIA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

GIN – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii

GIN ONKO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

HEMA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie hematologii

KARDIO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii

KARDIOCHI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiochirurgii

LARYNGO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

MED RODZ – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

NEFRO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

NEFRO DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii dziecięcej

NEURO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

NEURO DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

NEUROCHI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

OKU – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki

ONKO HEMA DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

ONKO KLIN – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

ORTO TRAUMA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

OTOLARYNGO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii

OTOLARYNGO DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej

OTORYNOLAR – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii

OTORYNOLAR DZI – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej

PALI HOSP – lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń

PEDIA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

PERINA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii

PIEL POŁ – pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, z późn. zm.)

PIEL POŁ KONT – kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

POŁO GIN – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

POZ – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

PULMO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pulmonologii

RADIO ONKO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie radioterapii onkologicznej

REHA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

REUMA – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

URO – lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej