Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem zawierającym informację na temat grup towarów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdowia które można nabyć w sklepie medyczny Medica Rondo. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zachęcamy do zapoznania się również z zasadami uzyskania refundowanego zaopatrzenia medycznego które przygotowaliśmy dla Państwa w zakładce Refundacje NFZ.. 

GRUPA J. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
j.36orteza stabilizująca staw skokowyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
200 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.37Orteza sztywna lub
półsztywna z tworzywa
sztucznego na goleń i stopę
300 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.38Orteza stawu kolanowego z
ruchomym stawem
kolanowym z regulacją kąta
zgięcia
350 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.39Orteza stawu kolanowego
obejmująca całą goleń i udo,
z regulacją zakresu
ruchomości
700 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.40Orteza jednostronna lub
obustronna unieruchamiająca
lub stabilizująca staw
biodrowy z regulowanym
kątem zgięcia lub
odwiedzenia
1.450 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.43Orteza na całą kończynę
dolną z ujęciem stopy z
regulacją kąta zgięcia w
stawie kolanowym
800zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.44Orteza odwodząca do
leczenia rozwojowej dysplazji
stawu biodrowego
100zł0%dysplazja stawu
biodrowego
według wskazań
medycznych dla
dzieci do
ukończenia 2. roku
życia

GRUPA L. ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
L.47Orteza ręki stabilizująca lub
korygująca (z wyłączeniem
aparatu Stacka i Capenera)
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu
160 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja rękiraz na 3 lata
L.48Orteza na rękę i przedramię250 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
górnej
raz na 3 lata
l.49Orteza stawu łokciowego z
regulacją kąta zgięcia z
ujęciem ręki lub bez
600 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja stawu
łokciowego
raz na 3 lata
l.50Orteza stawu łokciowego z
ujęciem ręki lub bez
300 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja stawu
łokciowego
raz na 3 lata
l.51Orteza na ramię i bark (z
wyłączeniem temblaków i
ortez typu "Dessault")
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),
w zakresie wykonywania tych świadczeń
250 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
stany pourazowe; stany
pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku
raz na 3 lata
l.52Orteza na ramię i bark
typu "Dessault"
150 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku
raz na 3 lata
l.53Orteza odwodząca stawu
barkowego z regulacją kąta
odwiedzenia
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu
600 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku
raz na 3 lata

GRUPA M. ORTEZY I GORSETY TUŁOWIA I SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
M.57Gorset stabilizująco-unieruchamiającyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
260 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kręgosłupa w
następstwie schorzeń i
urazów
raz na 3 lata
M.58Pas stabilizujący odcinek
lędźwiowo-krzyżowy lub
miednicę
100 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
zespoły bólowe
kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego;
rozejście
spojenia łonowego
raz na 3 lata
M.59Orteza (sznurówka) tułowia
sztywna wysoka ze stalkami
lub fiszbinami
400 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
oraz co najmniej kręgi
Th11 i Th12 kręgosłupa
(zespoły bólowe w
odcinku lędźwiowym i
piersiowym)
raz na 3 lata
m.60Orteza (sznurówka)
lędźwiowo-krzyżowa ze
stalkami lub fiszbinami
200 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
(zespoły bólowe w
odcinku lędźwiowym)
raz na 3 lata
m.61Kołnierz sztywny80 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kręgosłupa
szyjnego ze zmianami
strukturalnymi
raz na 3 lata
m.62Kołnierz półsztywny35 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
zespoły bólowe odcinka
kręgosłupa szyjnego
raz na 3 lata
m.63Półgorsetowa orteza szyjna200 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
niestabilność odcinka
kręgosłupa szyjnego
raz na 3 lata

GRUPA P. WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
P.89Rurka tracheostomijna wraz
z zapasowym wkładem
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie otolaryngologii lub
laryngologii, lub otolaryngologii
dziecięcej, lub otorynolaryngologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
onkologii i hematologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie
wykonywania tych świadczeń
150 zł0%tracheostomiaraz na rok
P.90Cewniki jednorazowe do
odsysania górnych dróg
oddechowych do 180 sztuk
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie anestezjologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc lub chorób
płuc dzieci
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie laryngologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i
reanimacji, lub anestezjologii i
intensywnej terapii
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
0,80 zł za
sztukę
0%schorzenia wymagające
odsysania górnych dróg
oddechowych
raz na miesiąc
P.92Proteza piersiLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie radioterapii onkologicznej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
280 zł0%operacyjne leczenie
nowotworów piersi; wady
rozwojowe; urazy
raz na 2 lata
P.93PerukaLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie radioterapii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie dermatologii i wenerologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie hematologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pulmonologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
250 zł0%w przebiegu leczenia
chorób nowotworowych;
przy trwałym uszkodzeniu
głowy w wyniku urazu lub
oparzeń; choroby
powodujące trwałą utratę
włosów
raz na rok
P.94Cewniki zewnętrzne do 30 sztukLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
4 zł za
sztukę
30%choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego
raz na miesiąc
P.95Cewniki urologiczne do 4
sztuk lub w równowartości
ich kosztu cewnik silikonowy
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
4 zł za
sztukę
30%choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego
raz na miesiąc
P.96Cewniki jednorazowe
urologiczne do 180 sztuk
miesięcznie lub w
równowartości ich kosztu
jednorazowe hydrofilowe
cewniki urologiczne
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
0,80 zł za
sztukę
30%choroby wymagające
wielokrotnego
cewnikowania pęcherza
moczowego
raz na miesiąc
P.97Worki do zbiórki moczu z
odpływem do 12 sztuk
Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
6,50 zł za
sztukę
0%choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego; choroby
wymagające stosowania
cewników zewnętrznych;
nadpęcherzowe
odprowadzenie moczu
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w worki do
zbiórki moczu w ilości do
12 sztuk w przypadku
nefrotomii lub w
równowartości ich nabycia
inny sprzęt urologiczny)
raz na miesiąc
P.98Worki do zbiórki moczu w
ilości do 12 sztuk w
przypadku nefrostomii lub w
równowartości ich nabycia
inny sprzęt urologiczny (np.
cewniki urologiczne, paski
mocujące itp.)
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie nefrologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
120 zł0%nefrostomia
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w worki do
zbiórki moczu z odpływem
do 12 sztuk)
raz na miesiąc
P.99Worki stomijne
samoprzylepne
jednorazowego użycia w
ilości do 90 sztuk w
systemie jednoczęściowym
lub w równowartości ich
kosztu worki i płytki w
systemie dwuczęściowym
lub inny sprzęt stomijny:
zestawy irygacyjne, nocne
zbiorniki na mocz, pasty,
pudry oraz paski,
półpierścienie, pierścienie o
właściwościach
uszczelniających lub
gojących, produkty do usuwania sprzętu
stomijnego lub do ochrony
skóry wokół stomii
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie
chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie
chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
onkologii
klinicznej lub chemioterapii
nowotworów Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
onkologii
klinicznej lub onkologii
i hematologii
dziecięcej
Lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie medycyny
rodzinnej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
pediatrii
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie chorób
wewnętrznych
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chirurgii klatki
piersiowej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chirurgii
szczękowo-
-twarzowej
Lekarz posiadający
specjalizację
w dziedzinie
laryngologii
Felczer ubezpieczenia
zdrowotnego
W przypadku
urostomii także
lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
urologii lub
urologii dziecięcej
Lekarz spełniający
wymagania do udzielania
świadczeń gwarantowanych
z zakresu
opieki paliatywnej
i hospicyjnej, realizowanych
w warunkach
domowych, o którym mowa
w przepisach wydanych
na podstawie
art. 31d ustawy
z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych
ze środków
publicznych, w zakresie
wykonywania
tych świadczeń
Pielęgniarka lub
położna, o której
mowa w art. 15a
ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki
i położnej
Kontynuacja zlecenia
przez pielęgniarkę
lub położną, o której
mowa w art. 15a
ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki
i położnej,
przez okres do
12 miesięcy od dnia
określonego
w dokumentacji
medycznej
400 zł0%stomia na jelicie cienkim
(ileostomia)
raz na miesiąc
300 złstomia na jelicie grubym
(kolostomia)
480 złstomia na układzie
moczowym (urostomia)
400przetoka ślinowa
p.100Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
onkologii i hematologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 12 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
77 zł0%choroba nowotworowa
przebiegająca w postaci
owrzodziałych lub
krwawiących guzów
krocza lub okolicy krzyżowej;
przetoki nowotworowe lub
popromienne;
nietrzymanie stolca lub
moczu w wyniku chorób
nowotworowych;
powikłania po leczeniu
chorób nowotworowych
raz na miesiąc
p.101Pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie
wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie
90 zł30%neurogenne i
nieneurogenne
nietrzymania moczu lub
stolca (z wyłączeniem
wysiłkowego nietrzymania
moczu) i występowanie co
najmniej jednego z
kryteriów:
- głębokie upośledzenie
umysłowe,
- zespoły otępienne o
różnej etiologii,
- wady wrodzone i
choroby układu
nerwowego, trwałe
uszkodzenie ośrodkowego
układu nerwowego,
- wady wrodzone dolnych
dróg moczowych będące
przyczyną nietrzymania
moczu,
- jatrogenne lub
pourazowe uszkodzenie
dróg moczowych będące
przyczyną nietrzymania
moczu,
- jatrogenne lub
pourazowe uszkodzenie
układu pokarmowego
będące przyczyną
nietrzymania stolca
raz na miesiąc
p.102Aparat z maską do
leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego
(obejmujący
aparat, maskę twarzową
lub nosową
oraz sprężarkę)
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chorób płuc lub
chorób płuc dzieci
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
ftyzjatrii lub
ftyzjatrii dziecięcej
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
chorób
wewnętrznych Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
laryngologii
Lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie
neurologii
2.100 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
obturacyjny bezdech
senny
raz na 5 lat
p.103Nebulizator (generator
aerozolu) lub głowica do
inhalatora membranowego
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc lub chorób
płuc dzieci
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii
dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
150 zł0%mukowiscydoza;
pierwotna dyskineza
rzęsek
raz na 6 miesięcy
p.104Sprężarka powietrza lub
inhalator membranowy
800 zł0%mukowiscydoza;
pierwotna dyskineza
rzęsek
raz na 4 lata
p.113Pas przepuklinowy
pachwinowy jednostronny
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
80 zł30%przepuklina
pachwinowa jednostronna
raz na rok
p.114Pas przepuklinowy
pachwinowy obustronny
100 zł30%przepuklina
pachwinowa obustronna
raz na rok
p.115Pas brzuszny100 zł30%przepuklina powłok jamy
brzusznej
raz na rok
p.116Poduszka
przeciwodleżynowa
pneumatyczna
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Fizjoterapeuta, o którym mowa w
art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 25 września 2015 r.
o zawodzie fizjoterapeuty
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
Felczer ubezpieczenia zdrowotnego
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych w zakresie
wykonywania tych świadczeń
Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej
W przypadku lasek dla niewidomych
także lekarz posiadający
specjalizację w dziedzinie okulistyki
500 zł30%paraplegia; tetraplegia;
inne choroby wymagające
stałego użytkowania
poduszki
przeciwodleżynowej
raz na 2 lata
p.117Materac przeciwodleżynowy
(z wyłączeniem materacy
piankowych)
400 zł30%paraplegia; tetraplegia;
inne trwałe choroby
wymagające stałego
przebywania w łóżku
raz na 3 lata
p.118Kula łokciowa ze stopniową
regulacją
30 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
p.119Kula łokciowa z podparciem
na przedramieniu
140 zł30%trwała dysfunkcja chodu i
zaburzenia czynności
chwytnej ręki
raz na 3 lata
p.120Kula pachowa40 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
p.121Trójnóg albo czwórnóg75 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
p.122Laska dla niewidomych
(biała)
100 zł0%osoby niewidome i
niedowidzące
raz na 6 miesięcy
p.123Balkonik albo podpórka
ułatwiająca chodzenie
240 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 lat
p.124Balkonik specjalny dla dzieci
z odciążeniem tułowia,
umożliwiający
przemieszczanie się
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3.
do ukończenia 18. roku
życia wymagające
wspomagania chodu z
odciążeniem tułowia (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w pionizator)
raz na 3 lata
p.125PionizatorLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
2.000 zł0%schorzenia wymagające
pionizacji ze stabilizacją
tułowia, obręczy biodrowej
i kończyn dolnych (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w balkonik
specjalny i urządzenie
multifunkcyjne)
raz na 5 lat
p.126Urządzenie multifunkcyjne:
funkcja pionizacji, stabilizacji
w pozycji siedzącej i leżącej
z funkcją transportową
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
3.200 zł0%Dzieci do ukończenia 18.
roku życia - schorzenia
wymagające pionizacji ze
stabilizacją tułowia,
obręczy biodrowej i
kończyn dolnych (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w balkonik
specjalny i pionizator)
raz na 5 lat
p.127Wózek inwalidzki ręcznyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii
Lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń
600 zł0%trwałe ograniczenie
samodzielnego
chodzenia
raz na 5 lat
p.128Wózek inwalidzki dziecięcyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
600 zł0%trwałe ograniczenie
zdolności samodzielnego
chodzenia dla dzieci od
rozpoczęcia 3. do
ukończenia 18. roku życia
raz na 3 lata
p.129Wózek inwalidzki wykonany
ze stopów lekkich z
systemem szybkiego
demontażu kół, składany,
dla osób samodzielnie
poruszających się na wózku
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
1700 zł0%trwałe ograniczenie
zdolności samodzielnego
chodzenia dla dzieci od
rozpoczęcia 3. do
ukończenia 18. roku życia
samodzielnie
poruszających się na
wózku (z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki specjalny dziecięcy)
raz na 4 lata
p.130Wózek inwalidzki specjalny (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący plecy
i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
3000 zł0%przy porażeniach i
niedowładach trzy lub
czterokończynowych; przy
porażeniach
dwukończynowych
jednostronnych lub
skrzyżowanych
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki wykonany ze
stopów lekkich z
systemem szybkiego
demontażu kół, składany,
dla osób samodzielnie
poruszających się na
wózku)
raz na 4 lata
p.131Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy (np. wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, wózek stabilizujący
plecy i głowę, wózek z funkcją pionizacji), z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego
3000zł0%dzieci od rozpoczęcia 2.
do ukończenia 18. roku
życia przy porażeniach i
niedowładach trzy lub
czterokończynowych; przy
porażeniach
dwukończynowych
jednostronnych lub
skrzyżowanych
(z wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w wózek
inwalidzki wykonany ze
stopów lekkich z
systemem szybkiego
demontażu kół, składany,
dla osób samodzielnie
poruszających się na
wózku)
raz na 3 lata
p.132Siedzisko ortopedyczne dla
dzieci stabilizujące plecy i
głowę
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii
Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu
700 zł0%Dzieci do ukończenia 18.
roku życia - trwałe
choroby uniemożliwiające
samodzielne utrzymanie
prawidłowej postawy ciała
oraz stany wymagające
stabilizacji pleców i głowy
(pełnokontaktowego
oparcia tułowia siedząc
oraz stabilizacji głowy)
raz na 2 lata
p.133Pełzak do raczkowania120 zł0%niedowłady mięśniowe u
dzieci
raz na 2 lata