Zapraszamy do zapoznania się z poniższym zestawieniem zawierającym informację na temat grup towarów refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdowia które można nabyć w sklepie medyczny Medica Rondo. Zestawienie zostało przygotowane na podstawie obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zachęcamy do zapoznania się również z zasadami uzyskania refundowanego zaopatrzenia medycznego które przygotowaliśmy dla Państwa w zakładce Refundacje NFZ.. 

GRUPA J. ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
j.36orteza stabilizująca staw skokowyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa
w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty (Dz. U. z 2021 r.
poz. 553)
Specjalista w dziedzinie
fizjoterapii
200 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.37Orteza sztywna lub
półsztywna z tworzywa
sztucznego na goleń i stopę
300 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.38Orteza stawu kolanowego z
ruchomym stawem
kolanowym z regulacją kąta
zgięcia
350 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.39Orteza stawu kolanowego
obejmująca całą goleń i udo,
z regulacją zakresu
ruchomości
700 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.40Orteza jednostronna lub
obustronna unieruchamiająca
lub stabilizująca staw
biodrowy z regulowanym
kątem zgięcia lub
odwiedzenia
1.450 zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.42Szyna Denis-Browna z obuwiem200 zł0 %dysfunkcja kończyny
dolnej
według wskazań
medycznych dla
dzieci do ukończenia
3. roku życia
j.43Orteza na całą kończynę
dolną z ujęciem stopy z
regulacją kąta zgięcia w
stawie kolanowym
800zł10% dorośli

0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
dolnej
raz na 3 lata
j.44Orteza odwodząca do
leczenia rozwojowej dysplazji
stawu biodrowego
100zł0%dysplazja stawu
biodrowego
według wskazań
medycznych dla
dzieci do
ukończenia 2. roku
życia

GRUPA L. ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH PRODUKOWANE SERYJNIE ( Z WYŁĄCZENIEM OPASEK ELESTYCZNYCH)

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
L.47Orteza ręki stabilizująca lub
korygująca (z wyłączeniem
aparatu Stacka i Capenera)
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa
w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty
Specjalista w dziedzinie
fizjoterapii
160 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja rękiraz na 3 lata
L.48Orteza na rękę i przedramię250 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kończyny
górnej
raz na 3 lata
l.49Orteza stawu łokciowego z
regulacją kąta zgięcia z
ujęciem ręki lub bez
600 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja stawu
łokciowego
raz na 3 lata
l.50Orteza stawu łokciowego z
ujęciem ręki lub bez
300 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja stawu
łokciowego
raz na 3 lata
l.51Orteza na ramię i bark (z
wyłączeniem temblaków i
ortez typu "Dessault")
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu

Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1398, z późn. zm.), w zakresie
wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa
w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie
fizjoterapii
250 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
stany pourazowe; stany
pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku
raz na 3 lata
l.52Orteza na ramię i bark
typu "Dessault"
150 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku
raz na 3 lata
l.53Orteza odwodząca stawu
barkowego z regulacją kąta
odwiedzenia
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub
rehabilitacji w chorobach narządu
ruchu

Fizjoterapeuta, o którym mowa
w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie
fizjoterapii
600 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
stany pourazowe; stany pooperacyjne stawu
barkowego; zespoły bólowe barku
raz na 3 lata

GRUPA M. ORTEZY I GORSETY TUŁOWIA I SZYI PRODUKOWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
M.57Gorset stabilizująco-unieruchamiającyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii
narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii lub
neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa
w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty

Specjalista w dziedzinie
fizjoterapii
260 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kręgosłupa w
następstwie schorzeń i
urazów
raz na 3 lata
M.58Pas stabilizujący odcinek
lędźwiowo-krzyżowy lub
miednicę
100 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
zespoły bólowe
kręgosłupa lędźwiowokrzyżowego;
rozejście
spojenia łonowego
raz na 3 lata
M.59Orteza (sznurówka) tułowia
sztywna wysoka ze stalkami
lub fiszbinami
400 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
oraz co najmniej kręgi
Th11 i Th12 kręgosłupa
(zespoły bólowe w
odcinku lędźwiowym i
piersiowym)
raz na 3 lata
m.60Orteza (sznurówka)
lędźwiowo-krzyżowa ze
stalkami lub fiszbinami
200 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja obejmująca
odcinek L-S kręgosłupa
(zespoły bólowe w
odcinku lędźwiowym)
raz na 3 lata
m.61Kołnierz sztywny80 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
dysfunkcja kręgosłupa
szyjnego ze zmianami
strukturalnymi
raz na 3 lata
m.62Kołnierz półsztywny35 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
zespoły bólowe odcinka
kręgosłupa szyjnego
raz na 3 lata
m.63Półgorsetowa orteza szyjna200 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
niestabilność odcinka
kręgosłupa szyjnego
raz na 3 lata

GRUPA P. WYROBY MEDYCZNE WYKONYWANE SERYJNIE

kod wyrobuwyrób medycznyOsoby uprawnione do
wystawiania zlecenia na
zaopatrzenie w wyroby medyczne
Limit
finansowania
ze środków
publicznych
Wysokość udziału
własnego
świadczeniobiorcy w
limicie finansowania
ze środków
publicznych*
Kryteria przyznawaniaOkres
użytkowania
P.89Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem do 3 sztuk albo rurka tracheostomijna silikonowa 1 sztukaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
150 zł za sztukę – rurka
tracheostomijna wraz
z zapasowym wkładem
0% dzieci

10% dorośli
tracheostomiaraz na 6 miesięcy
235 zł za sztukę – rurka tracheostomijna silikonowa
P.90Cewniki jednorazowe do
odsysania górnych dróg
oddechowych do 180 sztuk
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie anestezjologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc lub chorób
płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie laryngologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii lub anestezjologii, lub anestezjologii i
reanimacji, lub anestezjologii i
intensywnej terapii

Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
0,80 zł za
sztukę
0%schorzenia wymagające
odsysania górnych dróg
oddechowych
raz na miesiąc
P.92Proteza piersiLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
280 zł0%operacyjne leczenie
nowotworów piersi; wady
rozwojowe; urazy
raz na 2 lata
P.93PerukaLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii klinicznej lub
chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie radioterapii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie dermatologii i wenerologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie hematologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pulmonologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób płuc

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych

Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
250 zł0%w przebiegu leczenia
chorób nowotworowych;
przy trwałym uszkodzeniu
głowy w wyniku urazu lub
oparzeń; choroby
powodujące trwałą utratę
włosów
raz na rok
P.94Cewniki zewnętrzne do 30 sztukLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie urologii lub urologii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
4 zł za
sztukę
30%choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego
raz na miesiąc
P.95Cewniki urologiczne do 4
sztuk lub w równowartości
ich kosztu cewnik silikonowy
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
4 zł za
sztukę
30%choroby wymagające
cewnikowania pęcherza
moczowego
raz na miesiąc
P.96Cewniki jednorazowe
urologiczne
hydrofilowe
do
180 sztuk miesięcznie
lub
zamiennie cewniki
jednorazowe
urologiczne
niepowlekane
do 180 sztuk
miesięcznie
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej

Lekarz ze specjalizacją w zakresie
urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do
wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach
domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie
art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w zakresie
wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której
mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez
pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, przez okres
do 6 miesięcy od dnia określonego
w dokumentacji medycznej
5,35 zł za sztukę
w przypadku
cewników jednorazowych
urologicznych
hydrofilowych
gotowych
do użycia
0%
pacjenci do ukończenia
18. roku życia wymagający
wielokrotnego cewnikowania
pęcherza
moczowego,
z dysfunkcją neurogenną
pęcherza moczowego lub
nietrzymaniem moczu,
lub zatrzymaniem moczu,
lub przelewowym,
refleksyjnym, naglącym
nietrzymaniem moczu,
lub niedoczynnością
wypieracza, lub nadczynnością
wypieracza,
lub niedrożnością dróg
moczowych, lub przeszkodą
podpęcherzową,
lub neurogenną dysfunkcją
dolnych dróg moczowych


20%
pacjenci powyżej
18. roku życia wymagający
wielokrotnego cewnikowania
pęcherza
moczowego
choroby wymagające
wielokrotnego
cewnikowania pęcherza
moczowego
raz na miesiąc
2,60 zł za sztukę
w przypadku
cewników jednorazowych
urologicznych
hydrofilowych
aktywowanych
wodą
0,80 zł za sztukę
w przypadku
cewników jednorazowych
urologicznych
niepowlekanych
P.97Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) do 12 sztukLekarz ze specjalizacją w zakresie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
6,50 zł za sztukę – worek do zbiórki moczu

16 zł za sztukę – worek urostomijny
0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych;
nadpęcherzowe odprowadzenie moczu;
nefrostomia
raz na miesiąc
P.98Paski mocujące do worków do zbiórki moczu 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu 1 sztukaLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie nefrologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której
mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
25 zł za 2 sztuki pasków do worków do zbiórki moczu albo za 1 sztukę
paska mocująco -ochronnego do worków do zbiórki moczu
0%choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego; choroby wymagające stosowania cewników zewnętrznych;
nadpęcherzowe odprowadzenie moczu; nefrostomia
raz na 6 miesięcy
P.99Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 99)

450 zł0%stomia na jelicie grubym (kolostomia);

stomia na jelicie cienkim (ileostomia);

inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99A (dotyczy tej samej stomii lub przetoki
raz na miesiąc
530 złstomia na układzie moczowym (urostomia);

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99A (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
p.99AWorki stomijne w systemie jedno- lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia)900 złnowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia);

nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia);

nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);

zlecenie może być wystawione tylko raz – po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki);

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
jednorazowo
1060 złnowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia);

zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 99 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
p.100Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie do 90 sztuk miesięcznie;

Chłonność zgodna z normą ISO 11948
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nerwowego

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
1 zł za sztukę – minimalna chłonność 450g

1,7 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.000g w przypadku majtek chłonnych, 1.400g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek

2,3 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.400g w przypadku majtek chłonnych, 2.500g w przypadku pieluchomajtek
30%Choroba nowotworowa przebiegająca w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej;

Przetoki nowotworowe lub popromienne;

nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych;

powikłania po leczeniu chorób nowotworowych;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 101
raz na miesiąc
p.101neurogenne i nieneurogenne nietrzymania moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu) i występowanie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

– głębokie upośledzenie umysłowe,

– zespoły otępienne o różnej etiologii,

– wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

– wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

– jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,

– jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 100
raz na miesiąc
p.102Aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennegoLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
2.100 zł10% dorośli
0% dzieci do ukończenia 18 roku życia
obturacyjny bezdech
senny
raz na 5 lat
p.102AMaska do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego200 złraz na 6 miesięcy
p.103Nebulizator (generator
aerozolu)
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc lub chorób płuc dzieci

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ftyzjatrii lub ftyzjatrii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń
100 zł0%mukowiscydoza;

pierwotna dyskineza rzęsek;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 103A
raz na miesiąc
p.103AGłowica do inhalatora membranowego150 złmukowiscydoza;

pierwotna dyskineza rzęsek;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 103
raz na 6 miesięcy
p.113Pas przepuklinowy
pachwinowy jednostronny
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie położnictwa i ginekologii
80 zł30%przepuklina
pachwinowa jednostronna
raz na rok
p.114Pas przepuklinowy
pachwinowy obustronny
100 zł30%przepuklina
pachwinowa obustronna
raz na rok
p.115Pas brzuszny100 zł30%przepuklina powłok jamy
brzusznej
raz na rok
p.116Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna (z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 lub art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń
gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

W przypadku lasek dla niewidomych także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki
500 zł30%paraplegia; tetraplegia;
inne choroby wymagające
stałego użytkowania
poduszki
przeciwodleżynowej
raz na 2 lata
p.117Materac przeciwodleżynowy
(z wyłączeniem materacy
piankowych)
400 zł30%paraplegia; tetraplegia;
inne trwałe choroby
wymagające stałego
przebywania w łóżku
raz na 3 lata
p.118Kula łokciowa ze stopniową
regulacją
30 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
p.119Kula łokciowa z podparciem
na przedramieniu
140 zł30%trwała dysfunkcja chodu i
zaburzenia czynności
chwytnej ręki
raz na 3 lata
p.120Kula pachowa40 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
p.121Trójnóg albo czwórnóg75 zł30%trwała dysfunkcja choduraz na 3 lata
p.122Laska dla niewidomych
(biała)
100 zł0%osoby niewidome i
niedowidzące
raz na 6 miesięcy
p.123Balkonik albo podpórka
ułatwiająca chodzenie
150 zł – w przypadku chodzika albo podpórki bez kółek lub z 2 kółkami

350 zł – w przypadku chodzika albo podpórki z 3 lub 4 kołami wyposażonych w hamulec
30%trwała dysfunkcja choduraz na 5 lat
p.124Balkonik specjalny dla dzieci
z odciążeniem tułowia,
umożliwiający
przemieszczanie się
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii lub neurologii
dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3.
do ukończenia 18. roku
życia wymagające
wspomagania chodu z
odciążeniem tułowia (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w pionizator)
raz na 3 lata
p.125PionizatorLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
3.000 zł0%schorzenia wymagające
pionizacji ze stabilizacją
tułowia, obręczy biodrowej
i kończyn dolnych (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w balkonik
specjalny i urządzenie
multifunkcyjne)
raz na 5 lat
p.126Urządzenie multifunkcyjne:
funkcja pionizacji, stabilizacji
w pozycji siedzącej i leżącej
z funkcją transportową
Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
3.200 zł0%Dzieci do ukończenia 18.
roku życia - schorzenia
wymagające pionizacji ze
stabilizacją tułowia,
obręczy biodrowej i
kończyn dolnych (z
wyłączeniem
jednoczesnego
zaopatrzenia w balkonik
specjalny i pionizator)
raz na 5 lat
p.127Wózek inwalidzki standardowy dla dorosłychLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
650 zł0%trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127A lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C
raz na 5 lat
p.127AWózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych1700 zł"trwała dysfunkcja ograniczająca samodzielne chodzenie;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C
"
p.128Wózek inwalidzki dziecięcyLekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie ortopedii i traumatologii
lub chirurgii ortopedycznej, lub
chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chorób wewnętrznych

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację
w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w
dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub
rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
600 zł0%dzieci od rozpoczęcia 3. do ukończenia 18. roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 129A lub 131, lub 131A, lub 131B”,raz na 3 lata
p.129Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 16 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołachLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
4.500 zł – wózek inwalidzki o wadze do 12 kg0%dorośli z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 130, lub 130A, lub 130B, lub 130C
raz na 4 lata
2.000 zł – wózek inwalidzki o wadze do 16 kg
p.129AWózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie, o masie z kołami do 12 kg, koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch tylnych kołach4.500 zł – wózek inwalidzki o wadze do 10 kgdzieci od rozpoczęcia 3. Do ukończenia 18. Roku życia z trwałymi dysfunkcjami ograniczającymi samodzielne chodzenie, z zachowaniem sprawności w kończynach górnych umożliwiającej samodzielne poruszanie się na wózku;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 131, lub 131A, lub 131B
raz na 3 lata
2.000 zł – wózek inwalidzki o wadze do 12 kg
p.130Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłychLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji
w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
3000 zł0%dysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie, z zachowaniem jednostronnej
sprawności kończyny górnej umożliwiającej samodzielny napęd wózka;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130A, lub 130B, lub 130C
raz na 4 lata
p.130aWózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych2000 złdysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego;

ograniczona zdolność do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej, wymagająca stabilizacji głowy lub pleców;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130, lub 130B, lub 130C
p.130bWózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych4000 złdysfunkcje narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne chodzenie i wymagające stabilizacji ciała co najmniej w pozycji półleżącej i siedzącej oraz wymagające systemu podparcia wynikającego z indywidualnych dysfunkcji;

brak zdolności do samodzielnego zachowania pozycji siedzącej;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130, lub 130A, lub 130C
p.130cWózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych5000 złdysfunkcje narządu ruchu wykluczające chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózkach z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym;

z wyłączeniem wózka typu skuter;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 127 lub 127A, lub 129, lub 130,lub 130A, lub 130B
p.131Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci3000 zł0%dzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych uniemożliwiającymi chodzenie oraz samodzielny napęd wózka inwalidzkiego i wymagające częściowej stabilizacji co najmniej w pozycji siedzącej i półleżącej;

z wyłączeniem przyczepki rowerowej i wózka dziecięcego typu parasolka;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131A, lub 131B
raz na 3 lata
p.131aWózek inwalidzki multipozycyjny dla dzieci3000 złdzieci od rozpoczęcia 2. roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającymi samodzielne
chodzenie i wymagające stabilizacji ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej oraz pozycjonowania;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131, lub 131B
p.131bWózek inwalidzki elektryczny dla dziecidzieci od rozpoczęcia 3. Roku życia z dysfunkcjami narządu ruchu wykluczającymi chodzenie lub samodzielne poruszanie się na wózku z napędem ręcznym przy zachowaniu zdolności do samodzielnego sterowania wózkiem elektrycznym;

z wyłączeniem wózka typu skuter;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 128 lub 129A, lub 131, lub 131A
p.132Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, z wyłączeniem fotelika samochodowegoLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub
rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii
2000 zł0%Dzieci do ukończenia 18.
roku życia - trwałe
choroby uniemożliwiające
samodzielne utrzymanie
prawidłowej postawy ciała
oraz stany wymagające
stabilizacji pleców i głowy
(pełnokontaktowego
oparcia tułowia siedząc
oraz stabilizacji głowy)
raz na 2 lata
p.138Wymiennik ciepła i wilgoci HME do 35 sztukLekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub laryngologii, lub otolaryngologii dziecięcej, lub otorynolaryngologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w zakresie wykonywania tych świadczeń

Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
16 zł za sztukę – wymiennik mocowany
bezpośrednio do rurki
tracheostomijnej silikonowej z otworem
wlotowym o przekroju
22 mm lub 23 mm lub
na plaster mocujący,
wyposażony w przycisk
lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową
10%laryngektomia
całkowita
raz na miesiąc
p.139Rękawiczka uciskowa płaskodziana albo nieelastyczna regulowana rękawiczka typu wrap z uciskiem od 15 mmHg (w przypadku dzieci z uciskiem od 10 mmHg) z minimum
6-miesięczną gwarancją producenta na niezmienność wartości ucisku do 2 sztuk
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii
300 zł za sztukę – rękaw
uciskowy płaskodziany

300 zł za sztukę – nieelastyczny regulowany
rękaw typu wrap
30%obrzęk limfatyczny 1. lub 2., lub 3. stopnia (według ISL) po redukcji obrzęku w fazie stabilizacji;

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 69 lub 69A lub 69C
raz na 6 miesięcy
p.141Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii

Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych

Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku urostomii, kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej

W przypadku kolostomii i ileostomii także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie gastroenterologii

W przypadku przetoki ślinowej także lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii lub otolaryngologii dziecięcej

Lekarz spełniający wymagania do udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń

Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej (dotyczy lp. 99)

120 zł20%stomia na jelicie cienkim (ileostomia);

stomia na jelicie grubym (kolostomia);

stomia na układzie moczowym (urostomia);

inne przetoki i stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 141A (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
raz na miesiąc
p.141aWyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)240 zł20%nowo wyłoniona stomia na jelicie grubym (kolostomia);

nowo wyłoniona stomia na jelicie cienkim (ileostomia);

nowo wyłoniona stomia na układzie moczowym (urostomia);

nowo utworzone inne przetoki lub stomie wymagające ewakuacji fizjologicznej lub patologicznej treści z narządów (z wyjątkiem nefrostomii);

zlecenie może być wystawione tylko raz – jako pierwsze zlecenie po operacji wyłonienia stomii lub utworzenia przetoki (dotyczy tej samej stomii lub przetoki);

z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w lp. 141 (dotyczy tej samej stomii lub przetoki)
jednorazowo