Otto Bock Malleo Neurexa Pro

Orteza wspomagająca zgięcie grzbietowe stopy

Po udarze mózgu, wiele osób często cierpi z powodu osłabienia zginaczy grzbietowych stopy, ustawiając ją w supinacji (odwróceniu). Palce mogą nie być odpowiednio uniesione, w wyniku czego, powstaje ryzyko potknięcia. Dzięki specjalnej konstrukcji, Malleo Neurexa Pro, unosi stopę i przeciwdziała skutkom rozwijającej się spastyczności.

Ortezę można nosić w ciągu dnia i nocy, również bez obuwia.

Opis

KOD NFZ: J.037

wskazania

  • Orteza może być stosowana przy osłabieniu zginaczy grzbietowych stopy, zwłaszcza w przypadku ostrej supinacji stopy w wyniku spastyczności, na przykład po udarze mózgu lub urazowym uszkodzeniu mózgu, wskutek stwardnienia rozsianego, atrofii neuromięśniowej lub przy porażeniu nerwu strzałkowego.